Mária Krisztina síremléke
Bécsben, az Ágoston-rendi templomban


Mária Krisztina főhercegnő Mária Terézia királynő legkedvesebb lánya volt,
férje pedig az az Albert szász–tescheni herceg aki megalapította az Albertina Múzeumot,
amelyben a világ egyik legjelentősebb grafikai gyűjteménye látható.
A síremléket Antonio CANOVA olasz szobrász készítette 1798-1805 között.
Canova több síremléket is készített, ez méretben és monumentalitásban a legnagyobb.
A fehérmárvány mauzóleum piramis alakja az egyiptomi fáraó sírokra utal.

A kripta bejáratához balról igyekvő allegorikus alakokat füzérdísz kapcsol össze.
Az urnát az „Erkölcs” szimbolikus figurája viszi a kapuhoz.

Jobb oldalt Canova kedvelt motívumát,
az alvó oroszlánra támaszkodó szárnyas géniuszt látjuk.

Fent kis puttó nyújt pálmaágat az elhunyt portréját égbe vivő, a boldogságot jelképező nőalak felé.
A kapu fölötti felirat: UXORI OPTIMAE ALBERTUS
„A legjobb feleségnek – Albert”.

Augustinerkirche – Ágoston-rendi templom

A 14. századi Ágoston-rendi templom jórészt megőrizte eredeti gótikus jellegét,
de nem nélkülözi a barokk díszítést sem,

a csillárok pedig modernek.

Az Augustinerkirche 3 dolog miatt híres és különleges:
1. Szívkripta
2. Esküvők
3. Mária Krisztina síremléke
ad 1. A templomhoz tartozó Loreto-kápolnában található a híres „szívkripta”.
 Itt őrzik külön-külön ezüst urnákban a Habsburg uralkodó ház elhunyt 54 tagjának a szívét.
Elsőként IV. Ferdinánd király (1654-ben halt meg) rendelkezett úgy, hogy szívét halála után majd itt helyezzék el.
Később ide hozták Maria Anna (+1618) császárné, II. Mátyás császár (+1619) és II. Ferdinánd (+1637) szívurnáját is.
Az utolsó szívurnát 1878-ban helyezték el Ferenc Károly főherceg (Ferenc József császár édesapja) halála után.
ad 2. 1634-ben az Augustinerkirchét kinevezték császári udvari plébánia templommá, ez lett a Habsburgok esküvői temploma.
1736-ban itt kötött házasságot Mária Terézia főhercegnő Lotharingiai Ferenccel,
1810-ben Mária Lujza Napóleonnal (bár Napóleon maga nem volt jelen)
valamint I. Ferenc József császár és Erzsébet hercegnő (Sissi) esküvőjét is itt tartották 1854-ben.
ad 3. Mária Krisztina carrarai fehérmárványból készült síremléke Antonio CANOVA olasz szobrász legmonumentálisabb ilyen jellegű alkotása.

A fotók 2014. november 8-án készültek.

Ha a honlapom nyitó oldalára szeretnél menni, akkor kattints ide
vagy ide: fokati.hu
vagy ide: www.budapestszobrai.hu
vagy ide: www.budapest-foto.hu
vagy ide: www.budapestifotok.hu

vagy ha a Budapesten kívüli képek oldala érdekel, akkor kattints ide

vagy ide: www.budapest-foto.hu/e-pressz/bp-en%20kivuli%20fooldal.htm