Díszlépcső a Savoyai lovasszobor előtt a Budai Várban 1912-ben
  
A Savoyai lovasszobor előtere 1912-ben és 2009-ben

Az 1912-es állapotot a 2009-essel összehasonlítva 2 jelentős eltérés látható:

1. Hiányzik a szobor előtti térről a díszlépcsősor,
2. A szobor mögött lévő épületrészről
 - de az ezen a képen nem látható többi épületrészről ugyan így -
hiányzik a toronyszerű tetőfelépítmény és annak díszítései és szobrai.
Mások az ablak keretek is, és bizonyára még több eltérést is találnánk a régi és az új kialakítás között,
ha  lenne módunk tüzetesen összehasonlítani az épület két állapotát.

A különbségek (épület-elemek, szobrok, díszítések hiánya) sajnos sokat rontanak
a mai épület esztétikai értékén a világháború előtti állapotához képest.
A háborúban lerombolt épület újjáépítésekor azonban nem csak a pénzhiány okozta
az eredetihez képest leegyszerűsített formát,
hanem az ideológia is.
A királyi és főúri épületek, valamint a királysághoz és a Horthy rendszerhez kapcsolható
épületek számukra semmiféle értéket nem képviseltek, ezeket nyugodtan le lehet bontani,
át lehet alakítani, és nem csak funkcióikban, de megjelenésükben,
külső és belső formájukban egyaránt.
A szocializmus ideológusainak, pártvezéreinek sajnos nem volt érzékük a művészetekhez,
így például az építő-, a díszítő és a szobrászművészethez,
így képtelenek voltak felmérni az épületek kulturális, művészi, esztétikai értékét.
Csupán két alapigazságot nem ismertek fel, illetve tagadtak:
egy ország annál gazdagabb,
 a./    minél gazdagabbak polgárai,
b./    és minél értékesebbek építményei.
Félő, hogy ez az érzéketlenség még ma is fellelhető, és sajnos nem csak a mai politikusokban,
de igen sok mai városvezetőben, sőt, építészben is.
Gondoljunk csak a Dísz téren állt Honvéd Főparancsnokság épületére,
amelyből csak a az alsó szint maradt meg, az is romos állapotban.
Ide, illetve ennek tetejére - hogy eltüntessék ezt a szégyenfoltot -,
"modern" felsőrészt terveztek. És ez a sem stílusában, sem művészi értékében oda nem illő,
az eredetivel egy napon nem említhető förmedvény, még egy újjáépítésre kiírt pályázaton első díjat is nyert!
Még szerencse, hogy nem volt pénz a megvalósítására!
Ide, és az egész vár területére - beleértve elsősorban a Királyi Palotát -,
az eredeti épületeket, eredeti formájukban kell visszaépíteni!!!
Az építészek meg ne itt a történelmi városmagban éljék ki jellegtelen,
"modern"-nek mondott képzelet-világukat, hanem ahol ledózerolásra váró,
komforttalan házak tömege áll. Vannak még ilyenek bőven ma is Budapesten,
bár közülük egyet-kettőt már elkezdtek lebontani és helyükre új lakótelepeket építeni.
Nos ezekre a helyekre tessék tisztelt Építész Úrak egyedi, modern épületeket tervezni.
A Budai Várnak, a Királyi Palotának, sőt, az egész várnegyednek pont az a felbecsülhetetlen értéke,
hogy megőrizte (bár megőrizte volna teljes egészében!) az előző századok jellegét, építészeti stílusát!
A Budai Vár épületeit pedig minél hamarabb vissza kell építeni,
alakítani az eredeti állapotuknak megfelelően!
Ybl és Hauszmann épületeinél (meg persze még néhány XVIII., XIX. századi mesternél)
úgysem lehet szebbet, értékesebbet kitalálni, tervezni.
Állítsuk vissza az általuk tervezett épületeket eredeti formájukban, pompájukban!