Központi Statisztikai Hivatal
II. ker. Keleti Károly utca 5-7.
www.ksh.hu


A Központi Statisztikai Hivatal fenti képen látható főépületének felépítéséről
1896-ban törvény rendelkezett:
"1896. évi XX. törvényczikk
a magyar kir. statisztikai hivatal elhelyezésére emelendő épületről
(Szentesitést nyert 1896. évi julius hó 5-én. - Kihirdettetett az «Országos Törvénytár»-ban 1896. évi julius hó 9-én.)"
Az épület a Statisztikai Hivatal második elnökének -
Jekelfalussy Józsefnek - elnöklése alatt,
 1898-ban épült fel.

Az épület tervezője Czigler Győző építész volt.
Az épület stílusáról megoszlanak a vélemények:
Lengyel Géza 1929-ben a "Nyugat" 4. számában
új-barokk-nak írja,
Czigler életrajzi leírásaiban hol
újreneszánsz, hol pedig eklektikus stílust említenek.