Lőrinc pap tér
VIII. kerület, Józsefváros
a felvétel 2004. június 12-én készült
A szobor felső alakja gróf Zichy Nándort ábrázolja.
Orbán Antal 1930-ban készített szoborcsoportját 1949-ben lebontották és eltávolították.
 Jónéhány ezidőtájt lebontott szobrot beolvasztottak, ezt nem, mert féltő kezek elrejtették.
Rejtekhelyéről 1992-ben került vissza ide.

 Zichy Nándor, gróf (Pozsony, 1829. nov. 17.Adony, 1911. dec. 24.): közgazdász és politikus.
1848-ban filozófiai doktorátust tett. Az 1850-es években mint a Nádorcsatorna Társulat
s a Fejér vármegye.-i Gazdasági Egyesület elnöke tevékenyen részt vett a dunántúli lecsapoló
és rétöntöző csatornahálózat fejlesztésében.
1861-ben Fejér vármegye alispánja. Az önkényuralmi rendszer idején Deák híve,
1863. febr. 7-én A Honban megjelent Alapkérdéseink c. cikke miatt
megfosztották grófi rangjától és fogságra ítélték.
A Schmerling-provizórium után (1865) a Helytartótanács elnökhelyettese lett.
A kiegyezési tárgyalások aktív részese volt,
1865-től 1880-ig országgyűlési képviselő, azután főrendiházi tag;
a Néppárt megalapítója (1895).
Elnöke volt a Szent István Társulatnak;
jelentős része volt az Alkotmány c. napilap megalapításában.
1906-ban tárnokmesterré nevezték ki.
Életre hívta a Székesfehérvári Kereskedelmi Bankot
és a Fejérmegyei Takarékpénztárat, szövetkezetek létesítését szorgalmazta.