Erzsébet-apácák Szent Ferenc sebei temploma
Bp. I. ker. Fő utca 43.
Az épület telkén a XVIII. század elején egy török mecset állt.
Annak helyén építették fel az  ferencesek  az 1730-as években a barokk templomukat.
1785-ben II. József a ferencesek épületét
- amelynek melléképületében akkor már egy kórház is működött -
a betegápoló Erzsébet rendi apácáknak adta át.

A templom barokk homlokzatán a kapu fölötti fülkében álló Immaculatát
két oldalán Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal szobrai fogják közre.

A templombelsőben a gyönyörű kristálycsillárok alatt pompás barokk enteriört találunk.

 A gazdagon díszitett fafaragványokat és aranyozott szobrokat a ferences rendi barátok készítették.