Cím szerinti katalógus:

I. kerület
    Apród utca
       
Antall József
        Virág Benedek
    Batthyány tér
       
Batthyány Lajos gróf
       
Kölcsey Ferenc
    Bem rakpart
        Árpád-házi Szent Erzsébet
    Budai Várnegyed
         az északi rész térképe
         index képek
        Artemisz kút
        Az összefogás harangjai
        Álmos és Előd
        Bonfini
        Budavár visszavétele
        Centenáriumi díszkút
        Csikós
        Csongor és Tünde
        Erdélyi 2-es huszárok
        Görgey Artúr
        Greguss Ágost
        Hadik András
        Halas lány
        Halászó gyerekek
        Háború és Béke
        Honvéd szobor
        Hunyadi János
        Huszár karddal
        Julianus és Gellért barát
        Kapisztrán János
        Kazinczy emlékmű
        Kodály Zoltán
        Lendvay Márton
        Lovag és heroldja
        Mária a gyermek Jézussal
        Mátyás kút
        Merkur
        Pallas Athene
        Polipölő
        Savoyai Jenő
        Szent György
        Szent György dombormű
        Szentháromság
        Szent  István
        Turul madár
        Vízjáték
        XI. Ince pápa
    Clark Ádám tér
        0 km kő
        Angyalos címer
    Corvin tér
        Lajos kútja

    Dózsa tér
      
 Az 1944 és 1990 között üldözöttek emlékműve
        Dózsa György
    Döbrentei tér
        Erzsébet királyné
    Fő utca
        Avianoi Márk
    Gellérthegy

        Buda-király
        Filozófiai kert
    Gránit lépcső
        Brunswick Teréz
        P. Szathmáry Károly

    Horváth kert
        Haydn emlékmű
        Nepomuki Szent János
        Ülő nő

    Hunfalvy park
        Mackó úrfi Róka komával
    Krisztina körút
        Puskás Tivadar
    Krisztina tér
        Immaculata kegyoszlop
        Széchenyi mellszobor
    Lovas út
        Magyar Hajdúk Emlékköve
    Magyar Nemzeti Galéria
       
Anyánk
       
Aphrodite
        Judit és Holofernész
        Kölcsey
        Perseus
    Mészáros utca
       
Kilus kút
    Mikó utca
        Márai Sándor
    Naphegy tér
        Kemal Atatürk
    Ostrom utca
        Budavár ostroma
        Táncsics Mihály

    Szabó Ilonka utca
        Mansfeld Péter
    Szarvas tér
        Vuk Karadzic
    Szilágyi Dezső tér
        Pecz Samu kút
    Tabán
        1956-os obeliszk
        Zamenhof
    Vérmező
       
index képek
       
Babits Mihály
       
Budai Önkéntes Ezred emlékműve
        Fekvő nő
        Herman Ottó emlékkút
        Jakobinusok emlékműve
        Szitakötők

    Ybl Miklós tér
        Ybl Miklós

II. kerület
    Árpád fejedelem útja
       
Lantot pengető nő
    Bem József tér
        Bem Apó
    Bem József utca
       
Öntőmunkás
    Bem rakpart
        Przemysl
    Csalán út
        Bartók Béla
    Fillér utca

        Leányka kút
    Fő utca
        Tarasz Sevcsenko
    Frankel Leó út
        Fiú madárral
        Leányka

    Germanus Gyula park
        Sportlovas
    Hűvösvölgyi út
        Ébredés (Bánat)
    Margit körút
       
Mártír emlékmű
        Szarvas
    Margit tér
        Az ifjúság kútja
    Mechwart liget
        Mechwart szobor
    Medve utca
        Gondolkodó
    Nagy Imre tér
        Mackós kút
    Nagy Lajos tér
        Korsós nő
    Pap-kert
        Apolló
    Pasaréti tér
        Keresztvitel
        Szűz Mária

    Pasaréti út
        Németh László
        Sportoló nő
        Sportoló férfi

    Rómer Flóris utca
        Kigyóölő
    Szilágyi Erzsébet fasor
        Gábor Áron emlékmű
        Szilágyi Erzsébet emlékkút
        Wallenberg emlékmű

    Török utca
        Anyaság
    Türbe tér
        Gül Baba
    Vérhalom tér
        Anyai szeretet
        Lángot tartó nő
    Világifjúság park
        Mansfeld Péter
    Zivatar utca
        Napozók

III. kerület
    Óbuda
   
Bécsi út
       
Család
       Puskás Ferenc
   
Budai alsó rakpart
       
56-os zászló
   
Flórián tér
       
Közlekedési balesetek áldozatainak emlékműve
   
Fő tér
       
Harrer Pál
      Zichy kastély
    Laktanya utca
       
Várakozók
    Nagyszombat utca
        Katyni emlékmű
    San Marco utca

        Kis Pegazus

IV. kerület
    Újpest
   
Berda József utca
        Partizán
    Lebstück Mária utca
        Nyár
    Nyár utca
        Lebegés
       
Ősz

   
Szent Imre utca
       
Vízbelépő
    Szent István tér
       
Károlyi István
    Szent László tér
        Tűzoltók hősi emléke

    Tanoda tér
        szobor-térkép
        Első világháborús hősi emlék

V. kerület
    Lipótváros
   
Báthory utca
       
Batthyány  örökmécses
    Belgrád rakpart
        Dunai szél
        Roskovics Ignác
        Tengerészemlék

    Eötvös tér
        Eötvös József
    Erzsébet tér
        Danubius kút
        Népdal

    Hild tér
        Rikkancs
    József Attila utca

        Minerva és Apolló
    József nádor tér
        József nádor
    Kossuth Lajos tér
        index képek
        A forradalom lángja
        Agronómuslány
        Anya gyermekkel
        1956-os emlékmű

        József Attila
        Kaszás legény
        Károlyi Mihály gróf

        Kossuth emlékmű
        Kovács Béla
        Nagyatádi Szabó István
        Néprajzi Múzeum
        II. Rákóczi Ferenc

        Teiresziasz
    Pesti alsó rakpart
        Cipők a Duna parton
    Podmaniczky Frigyes tér
        Podmaniczky Frigyes
    Roosevelt tér
        Deák Ferenc
        Eötvös József báró
        Salamon Ferenc
        Szarvas Gábor
        Széchenyi István gróf

        Tóth Zoltán
   
Szabadság tér
       
Bandholtz tábornok
        Ronald Reagan
        Szovjet hősi emlékmű
    Szent István tér
        Szent István Bazilika
    Széchenyi rakpart
        Bibó István
    Vértanúk tere
        Nagy Imre
    Vigadó tér
        Kiskirálylány
        Kutyás lány
        Ürgeöntő gyerekek kútja
    Vörösmarty tér
        Oroszlános kút
        Vörösmarty Mihály

    Zrínyi utca
        Békebeli rendőr
    Belváros
   
Belgrád rakpart
       
Shakespeare
    Deák Ferenc tér
       
Bajcsy-Zsilinszky Endre
       
Tavasz díszkút
    Duna utca
       
Rollerező
   
Egyetem tér
       
Egyetemi hősi emlék
    Ferenciek tere
        Nereidák kútja
    Kamermayer Károly tér
        Kamermayer Károly
    Károlyi-kert
        Irányi Dániel
    Károlyi Mihály utca
        Petőfi Sándor
    Kossuth Lajos utca
        Wesselényi-emlék
    Kristóf tér
        Halárus lány
    Március 15. tér
        Díszkút
        Szent Hedvig
        Szent Kinga
    Múzeum krt. 15.
        épületszobrok
    Papnövelde utca
        Pálosok kútja
    Petőfi tér
        Petőfi Sándor
    Szervita tér
      
 Immaculata kegyoszlop
        Vilmos huszárezred       
    Szomory Dezső tér
        Danaidák kútja
    Váci utca
        Hermész kút
        Kisfiú-kút
    Veres Pálné utca
        Veres Pálné

VI. kerület
    Terézváros
   
Andrássy út
        Operaház
            Erkel Ferenc
            Liszt Ferenc
            szfinxek
   
Epreskert
       
Erzsébet királyné
       
Kubikus
        Mathias Rex
        Rudnay síremlék
        Sárkányölő Szent György

       
Veres Pálné
    Ferdinánd híd
       
Kútszobor
   
Hegedű utca
       
Egyetértés kút
    Izabella utca
       
Diákok hősi emléke
   
Jókai tér
       
Jókai
    Kálvária tér
       
Díszkút
    Kmety György utca
        Epreskert
        
Erzsébet királyné
           
Kubikus
            Mathias Rex
            Rudnay síremlék
            Sárkányölő Szent György

           
Veres Pálné
    Kodály körönd
        Balassi Bálint
        Szondy György
        Vak Bottyán
        Zrínyi Miklós

    Liszt Ferenc tér
       
Ady Endre
        József Attila
        Liszt Ferenc
        Liszt Ferenc a Zeneakadémián

    Lövölde tér
        Arthur Koestler
    Nagymező utca
        Hofi szobor
        Kálmán Imre
        Radnóti
    Operaház
        Erkel Ferenc
        Liszt Ferenc
        szfinxek
    Váci út
       
Táltos

VII. kerület
    Erzsébetváros
   
Almássy tér
       
Csengery Antal
   
Dob utca
       
Carl Lutz
    Erzsébet körút
       
Faun kút
    Hutyra Ferenc utca
        Figyelő kutya
    Károly körút
        Apolló
    Madách tér
        Táncosnő
    Szenes Hanna park
        Rózsa Ferenc emlékkút

VIII. kerület
    Józsefváros
    Baross tér
       
Baross Gábor
    Corvin köz
       
Iván Kovács László
       
Nagy Imre
        Pesti srác
        Pongrátz Gergely
        Szabó Ilona
    Gutenberg tér
        Fodor József
    Gyulai Pál utca
        Semmelweis Ignác
    32-esek tere
        32-es háziezred emlékműve
    Horváth Mihály tér
        Elhagyottak
        Pázmány Péter
    József körút
        Csirkefogó
        Vízi csúszda
    Keleti pályaudvar
  
     Stephenson szobor
        Watt szobor
        oromzati szobor

    Kerepesi temető
        index képek
        Kossuth mauzóleum
    Lőrinc pap tér
       
Zichy Nándor
   
Ludovika tér
        Névtelen hősök emlékére

    Mikszáth Kálmán tér
        Mikszáth Kálmán
    Múzeum körút
        Tanárok hősi emléke
        Trefort Ágoston
    Nagyvárad tér
        Tóth Ilona
   Nemzeti Múzeum kertje
      
 Arany János
        Belvederei Apollo
        Széchényi Ferenc gróf
    Orczy-kert
        Maria Ludovika
    Ötpacsirta utca
       
barokk szobor
        Lechner Ödön

    Práter utca
  
    
Pál utcai fiúk
        Tavasz

    Rezső tér
        Kálvária szobrok
    Szabó Ervin tér
        Magyar Igazság kútja
    Szentkirályi utca
        Pázmány Péter
    Teleki László tér
        Lámpagyújtó
        Invitáló ószeres
        gróf Teleki László

    Üllői út
       
Anya gyermekével
        Orvosok hősi emléke
        Semmelweis Ignác

IX. kerület
    Ferencváros
   
Bakáts tér
        Assisi Szent Ferenc
   
Boráros tér
       
Borárus
        Ivócsanak
    Kálvin tér
        Kálvin János
    Kvassay Jenő út
        Korsós nő
    Nemzeti Színház és parkja
       
index képek

        Gobbi Hilda
        Kiss Manyi

        Latabár Kálmán
        Major Tamás
        Ruttkai Éva
        Sinkovits Imre
        Soós Imre
        Timár József
    Tompa utca
        Kézen álló férfi
    Üllői út
        Lechner Ödön

X. kerület
    Kőbánya
   
Népliget
       
A lengyel légionisták emléke
       
Tinódi Lantos Sebestyén
    Szárnyas utca
       
Csikó
        Leányka
        Pelikán
       
Pingvinek
   
Szent László tér
       
Fél a baba
       
Szent László

    Üllői út
        Lány galambbal

XI. kerület
    Újbuda
   
Baranyai tér
       
Játszó gyerekek
        Ülő lány
    Baranyai utca
       
Táncoló lányok
   
Bartók Béla út
       
Bartók Béla
       
Gárdonyi Géza

        Kőfaragó
        II. Szilveszter pápa
        Ülő fiú
    Bikás park
       
Monda
    Bogdánfy utca
       
Apáczai Csere János
        Bicinia
    Budafoki út
        Műegyetem hősi halottainak emléke
    Diószegi út
       
Véradó
   
Egry József utca
       
Egry József
    Erőmű utca
        Halász
    Farkasréti temető
        Őrangyal
    Fehérvári út
        Népitánc
        Tanítás
    Feneketlen-tó környéke
       
Mackó
       
Társadalmi munkás lány
        Ülő fiú
   
Gellérthegy
       
Amforák
        Anya gyermekével
        Budapest múltja és jelene
        Debreceni Vénusz
        Lányka csikóval
        Lovacskák
        Pelikán-kút
       
Szabadság szobor
        Szabó Dezső-emlék
       
Szent Gellért

        Szent Gellért kút
        Szent István
        Szélkakas
        Ülő nő
    Goldmann György tér
        Anya gyermekkel
    Hóvirág utca
        Farkasréti temető
            Őrangyal

    Irinyi József utca
        Boci
    Karinthy Frigyes út
        Karinthy Frigyes
    Kelenhegyi út
        Szent Vince
    Kosztolányi Dezső tér
        Kosztolányi Dezső
    Lágymányosi utca
        Irinyi János
    Minerva utca
        Minerva
    Móricz Zsigmond körtér
       
Móricz Zsigmond
        Szent Imre
    Műegyetem rakpart
 
       Műegyetem főbejárati szobrai
        56-os emlékmű
   
Szent Gellért tér
        Cseh Tamás_4/3       
        Cseh Tamás_16/9
   
Ulászló utca
        Halas fiú
    Váli utca
        Néger fiú
    Villányi út
        Brigádvezetőnő
        Klebelsberg Kuno
        Olvasó lányok

 

XII. kerület
    Apor Vilmos tér
        Apor Vilmos
    Diana úti park
       
Jókai Mór emlékmű
       
Szabadság-hegyi hősi emlék
    Diós árok
     
Szent János kórház
      
 Huszár születik
        Kossuth Zsuzsanna
       
Nepomuki Szent János
        Wodiáner Albert
    Eötvös park
        Bódy Tivadar
        Eötvös József
    Eötvös út
        Jókai Mór
    Költő utca
        Anakreón
        Oroszlános kőpad
    Gesztenyés kert
         A fasizmus áldozatainak emlékműve
    Hegyalja út
        Szovjet hősi emlékmű   
    Istenhegyi út
       
Turulos emlékmű
   
Kékgolyó utca
       
Halászfiú
    Királyhágó tér
        Cantata profana
    Kiss János altb. u.
        Kapás lány
    Németvölgyi út
        Játszó gyerekek
        Mackó bácsi mesél

    Szarvas Gábor út
       
Befogadás emlékműve
    Városmajor
       
Ave Világ Királynéja
       
Beethoven
        Hüvelyk Matyi
        Tábori vadászok

XIII. kerület
    Margit-sziget
        Centenáriumi emlékmű
        Furulyázó lány
        Madách Imre
        Művész sétány
        Napozó
        Rákászfiú
        Ülő lány

    Újlipótváros
   
Ruttkai Éva park
        Ruttkai Éva
    Szent István park
       
Fejtő Ferenc
        Lukács György
        Raoul Wallenberg
        SZIR
        Zsákhordó
    Angyalföld
   
Béke tér
       
Őshajó
   
József Attila tér
       
József Attila
   
Tahi utca
       
Az ifjúság kútja
    Tomori köz
        Olvasó lány
    Váci út
        Munkások
    Vőlegény utca
        Radics Béla
    Vizafogó
    Dunapart
        Mauthauseni emlékmű

XIV. kerület
    Álmos vezér tere
       
Hősi emlékmű
    Balázs park
       
Ülő nő
    Báthory park
       
Báthory István
    Bosnyák tér
       
Álló nő
        Bolgár kertészek
    Felvonulási tér
       
Időkerék
    Hősök tere

        Millenniumi emlékmű
       A 7 vezér
        Gábor arkangyal
     
bal oldali oszlopcsarnok
        Szent István
        Szent László
        Könyves Kálmán
        II. András

        IV. Béla
        Károly Róbert
        Nagy Lajos
        Munka és jólét

        Háború
        jobb oldali oszlopcsarnok
        Hunyadi János
        Mátyás király
        Bocskai István
        Bethlen Gábor
        Thököli Imre
        II. Rákóczi Ferenc
        Kossuth Lajos
        Béke
        Tudás és dicsőség

      Szépművészeti Múzeum
            Mária Terézia
    Kerepesi út
       
Anya gyermekkel
       
Korsós nő
        Spartacus
        Ülő lány
    Laky Adolf utca
       
Pihenő nő
    Nagy Lajos király útja
        Anya gyermekkel
    Nezsider park
        Lovas
    Reiner Frigyes park
        Trianon-emlékmű
    Róna utca
       
Kürtösök
    Tisza István tér
        Tisza István
    Torontál utca

        Korsós lány
    Uzsoki utca
       
Küzdelem
    Városliget
        index képek
        Alpár Ignác
       
Anonymus
       
Az ifjúság kútja
        Bohóc kút
        Churchill
        Díszítőszobor
        Díszkút
        Hunyadi János

        Íjász
        Károlyi Sándor gróf
        Olof Palme
        Olvasó lányok
        Pányvavető
        Pósa Lajos
        Reagan
        Rudolf trónörökös
        Széchenyi fürdő
        Szent Kristóf
        Tessedik Sámuel
        Vízhordó fiú
        Washington
        Zsigmondy Vilmos  

XV. kerület
    Pestújhelyi tér
       
Antall József

XVI. kerület
    Rákosszentmihály
    Templom tér
        Mindszenty József
    Hősök tere
        7 vezér
    Sashalom
    Havashalom park
        Szent István emlékmű

XVII. kerület
    Szent István tér
      
 II. János Pál pápa

XVIII. kerület
    Pestszentlőrinc
    Kossuth Lajos tér
        1848-as emlékmű
       
Hősi emlék
        Kondor Béla
        Pax emlékmű
        Szécsi Margit
    Thököly út
        Hét vezér
   
Bókay kert
        Bókay Árpád

XIX. kerület
    Kispest
    Kossuth tér
        Kossuth Lajos
    Kós Károly tér
       
Kós Károly
        Wekerle Sándor
    Ötvenhatosok tere
        1956-os mártíremlékmű
    Templom tér
        Hősi emlék
        II. vil. háb. emlékmű
        Nagy Balogh János
    Városház tér
        Szabadság emlékmű

XX. kerület
    Pesterzsébet
       
Városközpont térképe
    Baross utca
       
Anya gyermekével
       
Emberpár
    Jókai utca
       
Szendergő
   
Kossuth Lajos utca
       
Erzsébet királyné
        Kossuth Lajos
        Pesterzsébeti Múzeum
        Petőfi Sándor
        Széchenyi István
    Magyarok Nagyasszonya tér
       
Hősi emlék 1914-1918
        Ivó paraszt
    Szent Erzsébet tér
       
Anyák szobra
        Erzsébet királyné emlékköve
        Szent Erzsébet
    Topánka utca
        Kölcsey Ferenc
    Vízisport utca
        Anya gyermekkel
   

XXI. kerület
    Csepel
    Szent Imre tér
       
Feszület
        Hősi emlék
        II. világháborús emlékmű
        Nepomuki Szent János
        56-os emlékmű

XXII. kerület
    Budafok
   
Kossuth Lajos utca
       
Pince munkás
    Savoyai Jenő tér
        Bajtársak
    Szent István tér
        Ülő nő

    Városház tér
        1956-os emlékmű

        Szabadság emlékmű
 


Kategórizált összeállítások:

1956-os emlékművek és emléktáblák
   
1956-os emlékművek Budapesten, index képek
   
1956-os emlékmű Budafokon
    1956-os emléktábla a Corvin közben
    1956-os emléktábla a Kossuth téren   
    1956-os mártíremlékmű a Bakáts téren
    1956-os mártíremlékmű Kispesten
    1956-os obeliszk a Tabánban
    301-es parcella a X. kerületi Új köztemetőben
    56-os emlékmű és kopjafák a Széna téren
    56-os emléktábla,  Móricz Zsigmond körtér 2.
    56-os emléktábla, Móricz Zsigmond körtér 3/A.
    56-os Műegyetemi emlékmű
    56-os zászló Óbudán
    A forradalom lángja emlékmű a Kossuth téren

    Az 1956. október 25-i sortűz áldozatainak az emlékműve a Kossuth téren
    Az 1956-os Pesti Srácok emlékműve a Corvin közben

    Az '56-os Pesti Srác emlékműve a Corvin közben
    Gimes Miklós emléktáblája az Andrássy út 101-es házon
    Iván Kovács László emléktábla a Corvin közben
    Mansfeld Péter emlékmű a Világifjúság parkban
    Nagy Imre emlékműve a Vértanúk terén
    Nagy Imre emléktábla a Corvin közben
    Nagy Imre emléktábla a Nagy Imre téren
    Pongrátz Gergely emléktábla a Corvin közben
    Szabó Ilona emléktáblája a Corvin közben

    Szabó János emléktáblája a Lövőház utcában
    Tóth Ilona mellszobra a SOTE NET előtt

CowParade
    Festett tehenek Pesten

Dísz kutak
    Artemisz kút
    Az ifjúság kútja
    Bohóc kút
    Cantata profana
    Centenáriumi díszkút
    Danaidák kútja
   
Danubius kút
    Díszkút (3 lány)
    Egyetértés kút
    Faun kút
    Gellért-hegyi kút
   
Gellért téri kút
    Halas lány
   
Halárus lány
    Halászfiú
   
Halászó gyerekek
    Hermész kút
    Ifjúság kútja
    Kazinczy emlék-kút
    Kilus kút
    Kisfiú-kút
    Korsós nő (II. ker.)
    Korsós nő (IX. ker.)
    Kőgolyó csobogó
    Lajos kútja
    Lány galambbal (X. ker.)
    Leányka kút
    Mackós kút (II. ker.)
    Magyar Igazság kútja
    Március 15. téri díszkút
   
Mátyás kút
    Mechwart ligeti szökőkút
    Moszkva téri díszkút
   
Nereidák kútja
   
Oroszlános kút
    Pálosok kútja
    Pecz Samu kút
    Petőfi kút
    Ponty lépcső
    Püspökkerti dísz-kút
    Rózsa Ferenc emlékkút
    Szent Gellért kút
    Szilágyi Erzsébet emlékkút
    Szűz Mária
    Tavasz (Deák tér)
    Ürgeöntő gyerekek
    Városligeti díszkút
    Vízjáték
    Vörösmarty tér 
    Ybl Miklós tér

Feszületek
    Ferenciek terén
    Rezső téren
    Rókus kápolnánál

Immaculata kegyoszlopok
    Krisztina tér
   
Szervita tér
    Rákóczi út
    Mária tér

Jégszobrok
    kisképek, 2005.
    Fókavadász
    Mammut
    Szirén
    Tigris idomár

    kisképek, 2006.
    M. Tóth Zsolt jégszobrász
    Az út
    Halászó sas
    Impresszió
    Mammut
    Pegazus
    Sárkány

    Vad és áldozata

Kariatída épületszobrok
   V. ker.  Múzeum krt. 15.

Kossuth Lajos szobrok
   
V. ker. Kossuth Lajos téren
    XIV. ker. Hősök terén
    XIX. ker.  Kispesten
    XX. ker. Pesterzsébeten

Lechner Ödön
    szobra
    domborműve

Liszt Ferenc szobrok
   
Liszt Ferenc téren
   
 Zeneakadémián
    Operaházon

Lovas szobrok
   
kisképek
    A hét vezér
    Csikó
    Csikós
    Erdélyi 2-es huszárok emlékműve
   
Görgey Artúr
    Gyurcsány Ferenc
    Hadik András
    Hunyadi János
    Kis Pegazus
    Lányka csikóval
    Lovas
   
II. Rákóczi Ferenc
   
Savoyai Jenő
    Sportlovas

    Szent György
    Szent István bronz
   
Szent István kő
    Táltos
   
Vilmos-huszárok emlékműve

Márványszobrok köztereken
   
kisképek
    Anyai szeretet
    Árpádházi Szent Erzsébet
    Beethoven
    Ifjúság kútja
    Irányi Dániel
    Névtelen hősök emlékére
    Olvasó lány
    Pázmány Péter
    P. Szathmáry Károly
    Semmelweis

    Szent László
    Szfinx
    Tűzoltók hősi emléke
    Vörösmarty Mihály

Olvasó lányok szobrok
   
Bogdánfy utcában
    Városligetben
    Villányi úton

Pázmány Péter szobrok
    Pázmány Péter egyetemen
    Horváth Mihály téren

Petőfi szobrok
    Petőfi téren
    Károlyi palota kertjében
    Pesterzsébeten

Stróbl Alajos szobrász
    önarckép és életrajz
    szobrai

Szent István szobrok
    Halászbástyán
    Gellért téren
    Hősök terén

Szobrászok
    névsora

Timpanonok
    Bazilika
    Belügyminisztérium
    Egyetemi könyvtár  
    ELTE bal oldal
    ELTE jobb oldal
    Inter Európa Bank 
    Műcsarnok
    Műcsarnok - Nemzeti Múzeum
    Nemzeti Múzeum
    Néprajzi Múzeum
    Szent Imre templom
    Széchenyi fürdő
    Szépművészeti Múzeum

    Természettudományi Múzeum

Wallenberg emlékművek
    Pasaréten
    Szent István parkban