Deák téri evangélikus templom

V. ker. Deák Ferenc tér 4.

A klasszicista stílusú épület Pollack Mihály tervei szerint 1799 és 1809 között épült.
Elkészülte után kezdetben csak katonai ruharaktárnak használták,
és csak 1811-ben szentelték fel.
A ma látható főhomlokzatát 1856-ban Hild József alakította ki.
A templomot  Benkó Károly 1867-ben kissé átalakította.
Eredetileg volt a templomnak egy kis homlokzati tornya is, de ezt 1875-ben lebontották.
A templom Deák térre néző főhomlokzatán négy dór stílusú falpillér tart
triglifekkel és metopékkal díszített főpárkányt, amely fölött háromszögletű oromfal emelkedik.
A triglif a régi görög építészetben függőleges vájatokkal díszített gerendavégződés volt,
amelyek között négyszögletes, néha domborműves kőlapokat, metopékat helyeztek el.
A Károly körúti oldalhomlokzaton a négy óriás ablakot sima falpillérek határolják.
Az egész templomot hatalmas, domborúan ívelt bádogtetőzet fedi.